מאגר מים בגן סאקר

Thursday, December 10th, 2015

חברת “הגיחון” יזמה הקמת מאגר מים גדול במרכז ירושלים, כדי לספק מים לאוכלוסיית העיר הגדלה.

המאגר התת-קרקעי מוקם בשטחו של מגרש ספורט קיים בגן סאקר. נבחנו חלופות למיקומו של המאגר ולשימוש בגגו כדי שפרויקט הנדסי מורכב זה לא יפגע בריאה הירוקה של מרכז העיר.

משרדנו הכין ת.ב.ע. ונספחי בינוי בתאום עם “מקורות”, עיריית ירושלים, ומשרד הבריאות.

הר גילה

Wednesday, December 9th, 2015

משרד הבינוי והשיכון הזמין תכנון שכונה להרחבת הישוב 250 – יחידות דיור בבנייה רוויה וחצי רוויה בהר גילה.

התכנון במדרון הצפון-מערבי מדגיש את הפתיחות אל הנוף ומאפשר פרטיות מחד ויצירת מרקם קהילתי מאידך.

ריכזתי צוות להכנת ת.ב.ע. עם נספחי בינוי למתחמים שמתאפיינים במגוון צפיפויות במסגרת רכס-אשכול אדריכלים.

ניהלתי את התכנון המפורט של ה-ת.ב.ע כאדריכל המועצה האזורית גוש עציון.

גשר הרכבת – ירושלים

Wednesday, December 2nd, 2015

הגשר תוכנן במסגרת תכנית האב לתחבורה בירושלים כחלק מכביש שמקשר בין מזרח למערב, בדרום העיר.

הגשר עובר מעל תוואי הרכבת הישן, בצמוד לשכונת בית צפאפא. התכנון מתחשב במרקם הכפרי מצדו הדרומי של הגשר ובמרקם המסחרי בצידו הצפוני. מתקיימת התמודדות עם דרישות הנדסיות וערכים אדריכליים בצד מגבלות תקציב.

ריכזתי את צוות התכנון, במסגרת רכס-אשכול אדריכלים, בשלב הכנת ה-ת.ב.ע. ונספחי הבינוי.

כוכבי-יאיר

Tuesday, December 1st, 2015

היוזמה לתכנון העיר כוכבי-יאיר באה ממשרד הבינוי והשיכון כדי לתת מענה לביקוש הגובר לדיור במרכז הארץ, ולצורך בפיזור אוכלוסיה לאזורים פחות מיושבים.

העיר תוכננה לאגד כמה ישובים קיימים על ציר הגבעות במזרח מישור החוף.

ריכזתי את צוות התכנון, במסגרת רכס-אשכול אדריכלים, להכנת תוכנית אב לישוב ו-ת.ב.ע. למרכז עירוני המשלב שימושים של מגורים, בילוי בטבע, מבני ציבור ותעסוקה.