בסבר פנים נגישוֹת !

  • Architect
  • Urban Planner
  • Certified Accessibility Consultant

13 Kleinman St. Jerusalem

9655221 Israel

Tel : 972-2-6430227

Mobile : 972-54-4635678

  • אדריכל
  • מתכנן ערים
  • מורשה נגישות

רחוב קליינמן 13 ירושלים

מיקוד: 9655221

טל : 02-6430227

נייד : 054-4635678