נגישות – אם יש ספק, אין ספק!

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קיבלו תוקף באוגוסט 2009. תקנות אלו מפרטות את התנאים המחייבים להתאמת מבני ציבור לכלל הציבור, ובכללו אנשים עם מוגבלות מכל סוג. בהמשך קיבלו תוקף תקנות דומות לגבי מבני ציבור קיימים, בניני מגורים חדשים, שטחי ציבור פתוחים ואתרים.
התקנות מחייבות את בעלי הנכס הקיים להגיש סקר המפרט את מצב הנגישות במבנה, באופן מיידי, ולפעול לפי מסקנותיו עפ”י לוח זמנים שמופיע בהן.
בצד דרישות החוק יש לציין שכל מבנה ואתר שמונגשים תורמים לקהילה בכך שהם מאפשרים מפגש בלתי אמצעי בין אנשים ומקדמים את ההבנה ביניהם.
כמו כן, ההשקעה בהנגשת עסק פעיל, ע”י שילוב הציבור המתקשה בהליכה, ראיה, ושמיעה, מרחיבה את קהל לקוחותיו, ומתגמלת את הבעלים באופן מיידי.

אישור היתרים

ראשיתו של התהליך הוא הנחיית היזם והמתכנן לגבי האפשרויות והחלופות השונות של תכנון נגיש. לאחר מכן נבחנים מרכיבי הנגישות בבקשה להיתר הבנייה כדי לעמוד בכל התנאים והתקנות להתאמת המבנה ושטחי החוץ שלו לאנשים עם מוגבלות. לאחר התייעצות עם מורשה נגישות השרות, בהתאם לדרישת החוק, מתקיים תהליך, בשיתוף פעולה עם המתכנן, לבחינת בעיות נגישות בתוכנית המוצעת והבאת הצעות לפתרון. בהמשך אנחנו מאשרים בחתימתנו את תכניות הבקשה להיתר בניה, מספקים פיקוח עליון על מרכיבי הנגישות במבנה, בודקים ומאשרים תכניות עבודה לביצוע, ונותנים אישור לוועדה המקומית לצורך אכלוס.

בקרת תכניות

אחד התחומים המרכזיים בהם משרדנו עוסק הוא בקרת התכנון, על ידי איתור בעיות ומתן פתרונות יצירתיים, תוך עמידה בדרישות החוק. תהליך בקרה זה מתקיים בכל מוסדות הציבור המרכזיים, בהם עיריות, מועצות מקומיות, משרדי ממשלה, מפעלי חינוך, השכלה ותרבות. המשרד פועל כבקר ויועץ מורשה נגישות בעבור משרד הבינוי. אנו בודקים מאות תכניות שלד ותכניות לביצוע של שטחים ציבוריים פתוחים. התהליך מתבצע מול מתכנני הנוף, בקרי מתכנני הנוף, מתכנני התנועה והבטיחות. התהליך מנגיש לכלל הציבור, ובתוכו לאנשים בעלי מוגבלויות, פארקים ידידותיים ורחובות במרחב העירוני, תוך עמידה בדרישות החוק המורכבות והמעודכנות.

עריכת סקרים

עיקרו של סקר הנגישות הוא בדיקת מצב הנגישות העדכני במבנה ובשטחי החוץ שלו - במבני ציבור ומבנים פרטיים, באתרים ושטחי ציבור פתוחים, ובאתרי נופש, תיירות ופנאי. אנחנו מכינים ביחד עם המזמין את ההמלצות לשינויים הנדרשים והאפשריים ולסדרי העדיפות לביצוע. סקר נגישות מקיף, שמקדים את התכנון האדריכלי, מאפשר תכנון מיטבי כדי להימנע מתיקון טעויות יקר בהמשך.