תפארת שרגא וקריית נוער – ירושלים

הישיבה התיכונית “קריית נוער” מנהלת את הישיבה העל-תיכונית “תפארת-שרגא”, הממוקמת בבניין מגורים קיים בשכונת בית-וגן בשטח מגרש קטן ביותר.

היזם ביקש להוסיף לישיבה בית מדרש, כיתות לימוד, וחדר אוכל חדשים. הפתרון, במגבלות השטח המצומצם, היה תוספת שטחי בניה שרובם מתחת לפני הקרקע.

משרדנו הכין ת.ב.ע. עם נספחי בינוי, היתר בניה, ותוכניות לביצוע, ופיקח על הבניה. בנוסף, ביחד עם אדריכל רועי אלרואי, הכנו הצעה לקמפוס ישיבה חדש בתוך המתחם של “קריית נוער”.

Comments are closed.