ראש צורים

הקיבוץ הוקם לראשונה בגוש עציון לפני מלחמת השחרור ונבנה בשנית בשנות השבעים.

ניהלתי את התכנון מחדש של הקיבוץ במטרה לשדרג את המרקם הקיים ולאפשר תוספת אוכלוסיה שתחזק את הישוב.

נבחנו חלופות תכנוניות בנושאים של תשתית, תחבורה, תעסוקה, מבני ציבור ומגורים בהתייחס למרקם החברתי והנופי הקיים ובהתאמה לצרכי שנות האלפיים.

Comments are closed.