בנק דיסקונט – קריית היובל, ירושלים

הבנק החליט לשדרג את הסניף, ששוכן בבית מגורים משנות החמישים. השדרוג התבטא בשינוי ייעוד ממגורים למסחר, הגדלת שטח הבנק ותכנון פנים בעיצוב מעודכן ופונקציונאלי.
שדרוג הבנק מהווה חוליה ראשונה בהתחדשות העירונית של מפגש הרחובות תוך שילובו עם מבני ציבור ועסקים נוספים הנמצאים במקום ושמירה על המרקם השכונתי הקיים.
ניהלתי, כאדריכל אחראי במסגרת רכס-אשכול אדריכלים, את הפרויקט שכלל הכנת ת.ב.ע., היתר בניה, תוכניות מפורטת לביצוע, תאום ופיקוח על הבניה.

Comments are closed.