בית פרטי – צור הדסה

מיצוי של רצונות המשפחה במסגרת הדרישות הנוקשות של ה-ת.ב.ע. במקום.
המבנה, בן שלושת המפלסים, כולל אזורי יום ולילה, חדר עבודה ומרפסות וכן גינות סביב הבית.

קיימתי תהליך מתמשך של בירור צרכי המשפחה והכנתי הצעות תכנוניות חלופיות כדי להגיע לפתרון מיטבי.

הגשתי את מסמכי התכנון ופיקחתי על ביצוע הבנייה.

Comments are closed.