בית הרבי מלובביץ של חסידי חב”ד – ירושלים

חסידי חב”ד בקהילות המרכזיות בעולם שיחזרו בעירן את בית הרבי מלובביץ המפורסם מברוקלין. למבנים אלה יש חזית ייצוגית שמשתלבת עם חללים אחוריים הכוללים את כל הפונקציות הנדרשות לפעילות המרכז ובהן אולם תפילה, התכנסות, מגורים והסעדה.
חזיתות בית המדרש של חסידי חב”ד בירושלים משלבות בין המראה ה”אירופי מסורתי” (שנבנה מלבני חרס) לבין המראה ה”ירושלמי” (המצופה אבן על פי חוקי הבנייה בירושלים).
שימשתי כאדריכל אחראי במסגרת רכס-אשכול אדריכלים.
בראשית הדרך בחנתי גם חלופות של מבנה בעל אופי עכשווי.

Comments are closed.