תפארת שרגא וקריית נוער – ירושלים

Monday, January 4th, 2016

הישיבה התיכונית “קריית נוער” מנהלת את הישיבה העל-תיכונית “תפארת-שרגא”, הממוקמת בבניין מגורים קיים בשכונת בית-וגן בשטח מגרש קטן ביותר.

היזם ביקש להוסיף לישיבה בית מדרש, כיתות לימוד, וחדר אוכל חדשים. הפתרון, במגבלות השטח המצומצם, היה תוספת שטחי בניה שרובם מתחת לפני הקרקע.

משרדנו הכין ת.ב.ע. עם נספחי בינוי, היתר בניה, ותוכניות לביצוע, ופיקח על הבניה. בנוסף, ביחד עם אדריכל רועי אלרואי, הכנו הצעה לקמפוס ישיבה חדש בתוך המתחם של “קריית נוער”.

בנק דיסקונט – קריית היובל, ירושלים

Sunday, January 3rd, 2016

הבנק החליט לשדרג את הסניף, ששוכן בבית מגורים משנות החמישים. השדרוג התבטא בשינוי ייעוד ממגורים למסחר, הגדלת שטח הבנק ותכנון פנים בעיצוב מעודכן ופונקציונאלי.
שדרוג הבנק מהווה חוליה ראשונה בהתחדשות העירונית של מפגש הרחובות תוך שילובו עם מבני ציבור ועסקים נוספים הנמצאים במקום ושמירה על המרקם השכונתי הקיים.
ניהלתי, כאדריכל אחראי במסגרת רכס-אשכול אדריכלים, את הפרויקט שכלל הכנת ת.ב.ע., היתר בניה, תוכניות מפורטת לביצוע, תאום ופיקוח על הבניה.

בית הרבי מלובביץ של חסידי חב”ד – ירושלים

Saturday, January 2nd, 2016

חסידי חב”ד בקהילות המרכזיות בעולם שיחזרו בעירן את בית הרבי מלובביץ המפורסם מברוקלין. למבנים אלה יש חזית ייצוגית שמשתלבת עם חללים אחוריים הכוללים את כל הפונקציות הנדרשות לפעילות המרכז ובהן אולם תפילה, התכנסות, מגורים והסעדה.
חזיתות בית המדרש של חסידי חב”ד בירושלים משלבות בין המראה ה”אירופי מסורתי” (שנבנה מלבני חרס) לבין המראה ה”ירושלמי” (המצופה אבן על פי חוקי הבנייה בירושלים).
שימשתי כאדריכל אחראי במסגרת רכס-אשכול אדריכלים.
בראשית הדרך בחנתי גם חלופות של מבנה בעל אופי עכשווי.