עריכת סקרים

עיקרו של סקר הנגישות הוא בדיקת מצב הנגישות העדכני במבנה ובשטחי החוץ שלו – במבני ציבור ומבנים פרטיים, באתרים ושטחי ציבור פתוחים, ובאתרי נופש, תיירות ופנאי. אנחנו מכינים ביחד עם המזמין את ההמלצות לשינויים הנדרשים והאפשריים ולסדרי העדיפות לביצוע.

סקר נגישות מקיף, שמקדים את התכנון האדריכלי, מאפשר תכנון מיטבי כדי להימנע מתיקון טעויות יקר בהמשך.

Comments are closed.