בקרת תכניות

אחד התחומים המרכזיים בהם משרדנו עוסק הוא בקרת התכנון, על ידי איתור בעיות ומתן פתרונות יצירתיים, תוך עמידה בדרישות החוק. תהליך בקרה זה מתקיים בכל מוסדות הציבור המרכזיים, בהם עיריות, מועצות מקומיות, משרדי ממשלה, מפעלי חינוך, השכלה ותרבות.
המשרד פועל כבקר ויועץ מורשה נגישות בעבור משרד הבינוי. אנו בודקים מאות תכניות שלד ותכניות לביצוע של שטחים ציבוריים פתוחים.
התהליך מתבצע מול מתכנני הנוף, בקרי מתכנני הנוף, מתכנני התנועה והבטיחות. התהליך מנגיש לכלל הציבור, ובתוכו לאנשים בעלי מוגבלויות, פארקים ידידותיים ורחובות במרחב העירוני, תוך עמידה בדרישות החוק המורכבות והמעודכנות.

Comments are closed.